PILOT PROJEKT

U svrhu prezentacije mogućnosti Centra izvrsnosti za kvalitetu energije, u sklopu projektnih aktivnosti, u suradnji s projektnim partnerom tvrtkom Krovel d.o.o., Nabla plus d.o.o. provela je istraživanje na segmentu potencijalnih korisnika. U tu svrhu provedena je anketa s pitanjima povezanima s potrošnjom energije, obnovljivim izvorima energije, problemima s kvalitetom energije te interesima i potrebama korisnika Centra. Anketa je poslana na adrese više od 60 potencijalnih korisnika.
Na temelju povratnih informacija, tvrtka Zagrebačke pekarne Klara d. d. odabrana je za korisnika kod kojeg je izvršena analiza proizvodnog sustava s obzirom na kvalitetu električne energije. Navedena tvrtka posjeduje više proizvodnih pogona i velik broj električnih uređaja, elektromotornih pogona, klimatizacijskih jedinica, rashladnih sustava, električnih peći, pokretnih traka, dizala i sl. Tvrtka je veliki potrošač električne energije (320.000 kWh/mj), što znači da eventualna mala (postotna) ušteda kroz povećanje učinkovitosti može dovesti do značajne uštede električne energije u kWh. Tvrtka također plaća i prekomjerno preuzetu jalovu energiju, iako ima ugrađen uređaj za kompenzaciju jalove energije, koju je potrebno u cijelosti eliminirati.

Mjerenje kvalitete električne energije provedeno je na priključnom mjestu proizvodnog pogona pilot korisnika. Mjerenje je provedeno instrumentom klase A Janitza MRG511 prema normi EN 50160 IEEE519 u trajanju od sedam dana. Na temelju mjerenja izrađen je prošireni izvještaj o kvaliteti električne energije u skladu s normom EN 50160 (IEEE519). Dodatno je izvršeno mjerenje i provjera uređaja za kompenzaciju jalove energije i termografski pregled proizvodnog pogona pilot korisnika.
Na kraju pilot projekta iz grupe potencijalnih korisnika obuhvaćenih anketom odabrano je pet korisnika kojima su prezentirani potencijali Centra izvrsnosti za kvalitetu energije, njegova misija i vizija, zajedno s rezultatima mjerenja koja su besplatno napravljena za pilot korisnika.

Zaključci mjerenja:

  • Kvaliteta električne energije zadovoljava sve kriterije prema normi EN 50160 IEEE519.
  • Postojeći uređaj za komp. jalove energije neadekvatan je za trenutačne potrebe.
  • Ustanovljeni su viši strujni harmonici.
  • Termografskim pregledom ustanovljena su mjesta gubitaka toplinske energije na vratima ispojevima klimatizacijske komore te na vanjskoj ovojnici zgrade hladnjače.

 

Predložene daljnje mjere:

  • Na temelju rezultata mjerenja i proširenog izvještaja o kvaliteti električne energije (EN 50160 IEEE519) preporučuje se ugradnja novog uređaja za kompenzaciju jalove  energije, a preporuka je da zbog redukcije viših harmonika uređaj bude filtarski.
  • Potrebno je pratiti i prema potrebi sanirati mjesta ispuštanja toplinske energije (brtve) na vratima i spojevima klimatizacijske komore.
  • Potrebno je pratiti i prema potrebi sanirati vanjsku ovojnicu zgrade hladnjače na mjestima ispuštanja hladnog zraka u okolinu.

 

Termografski pregled klimatizacijske komore; Prikaz rezultata na mjernoj opremi

pilot-projekt-mjerenje-03pilot-projekt-mjerenje-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novije vijesti

Završna prezentacija projekta „Kroz inovacije i analizu energije do energetske učinkovitosti“…

Najsuvremenija mjerna oprema početak je kvalitetnog rješenja za učinkovitije iskorištavanje…

U utorak 21.3.2017. u Zagrebu te u srijedu 22.3. u Osijeku, održane su prezentacije...

Saznajte sve važne informacije o radu Centra i aktivnostima u sklopu projekta na jednom mjestu.…

DOBRO DOŠLI NA NAŠU STRANICU!

Centar izvrsnosti za kvalitetu energije nastao je kao projekt tvrtke Nabla plus uz podršku Europskog fonda za regionalni razvoj. Pozivamo Vas da proučite sadržaje ove stranice i saznate više o tome kako:

  • učinkovitije trošiti električnu energiju i smanjiti troškove energenta,
  • poboljšati konkurentnost na tržištu i ekonomičnost poslovanja,
  • ugraditi suvremenu tehnologiju u poslovne procese.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost tvrtke Nabla plus d.o.o.