O PROJEKTU

Cilj projekta „Kroz inovacije i analizu energije do energetske učinkovitosti“ bio je povećanje konkurentnosti tvrtke Nabla plus d.o.o. kroz razvoj inovativnih proizvoda i usluga povezanih s energetskom učinkovitošću, u skladu s najboljim međunarodnim standardima. Kao jedan od alata za postizanje navedenog cilja izgrađen je Centar izvrsnosti za kvalitetu energije, unutar kojeg se nalaze laboratorij i priručna radionica. Laboratorij je opremljen uređajima za mjerenje kvalitete električne energije i analizu postojećeg stanja objekata/postrojenja iz perspektive energetske učinkovitosti. Analizom izmjerenih podataka predlažu se rješenja za poboljša- nje energetske učinkovitosti poslovanja, čime se sma- njuju troškovi, optimiziraju poslovni procesi i povećava konkurentnost na tržištu.
S obzirom na nedavni ulazak Hrvatske u Europsku uniju, iznadprosječnu potrošnju električne energije poslovnih subjekata u Hrvatskoj i općenite gospodarske probleme u državi te europske direktive o potporama malim i srednjim poduzetnicima i ekološki prihvatljivom poslovanju*, naš su projekt prepoznale institucije Europske unije. U sklopu sheme za dodjelu bespovratnih sredstava „Potpora jačanju konkurentnosti hrvatskog malog i srednjeg poduzetništva“ potpisali smo ugovor o sufinanciranju projekta pod nazivom „Kroz inovacije i analizu energije do energetske učinkovitosti“. Europska unija projekt sufinancira iz Europskog strukturnog fonda za regionalni razvoj, u sklopu operativnog programa Regionalna konkurentnost. Vrijednost cjelokupnog projekta iznosi 209.916,99 € – od čega je 85 % financirao Fond, što iznosi 178.429,44 €.

krovelNositelj projekta je Nabla plus koja već skoro dvadeset godina djeluje na tržištu elektrotehničke opreme i inženjeringa, a partner projekta je tvrtka Krovel d.o.o.

Projekt se temelji na novoizgrađenom laboratoriju i radionici unutar postojeće poslovne zgrade tvrtke Nabla plus, kao i postavljanju dvije fotonaponske elektrane na krov objekta. Također, u sklopu projekta izvršene su edukacije i certificiranje zaposlenika koji će aktivno raditi na mjerenjima, analizama i ugradnji adekvatnih rješenja za postizanje boljih rezultata kod korisnika.
Tvrtka Nabla plus već godinama unutar svojih usluga nudi i rješenja za kompenzaciju jalove energije, a kroz ovaj su projekt ta rješenja dodatno razvijena. Također su ostvareni uvjeti za pribavljanje C/CE certifikata, kojim se potvrđuje sukladnost proizvoda s europskim normama i standardima te se omogućuje njihov plasman na europsko tržište.

Vizija Centra:
Postati centar koji će svim korisnicima omogućiti uvid u svoju trenutačnu situaciju, izraditi plan za povećanje energetske učinkovitosti, kao i proizvode/rješenja za njegovu provedbu.

Misija Centra:
Upotrebom najsuvremenije mjerne opreme i specijalističkih znanja stručnog tima omogućiti korisnicima implementaciju rješenja za povećanje energetske učinkovitosti.

 

Tendencije od strane EU institucija koje su dovele do ovog projekta

Europska komisija uložila je velike napore u identifikaciju problema na koje nailaze mali i srednji poduzetnici (MSP-ovi) diljem Europe. Komisija podupire rast MSP-ova putem programa Small Business Act (SBA), koji uključuje brojne inicijative za podizanje svijesti MSP-ova o održivom razvoju, kao i njihovom utjecaju na okoliš, mogućnosti nadogradnje njihovih vještina i konkurentnosti povećanjem energetske učinkovitosti. Ovaj program slijedi te ideje kombinirajući energetski učinkovite inovacije i uporabu obnovljivih izvora energije. Članice Europske unije obvezale su se provesti SBA mjere kako bi učinile EU boljim mjestom za život i rad. U sklopu te inicijative Hrvatska je u razdoblju od 2008. do 2012. provela program pod nazivom „Potpora jačanju konkurentnosti hrvatskog malog i srednjeg poduzetništva“, u sklopu kojeg su tvrtki Nabla plus d.o.o. dodijeljena sredstva za projekt „Kroz inovacije i analizu energije do energetske učinkovitosti“. Glavni je cilj ovog hrvatskog programa povećanje konkurentnosti tvrtke kroz razvoj i inovacije te strategije energetske učinkovitosti u skladu s najboljim međunarodnim standardima. Centar izvrsnosti za kvalitetu energije dijeli upravo taj cilj.

 eco1a

 

Novije vijesti

Završna prezentacija projekta „Kroz inovacije i analizu energije do energetske učinkovitosti“…

Najsuvremenija mjerna oprema početak je kvalitetnog rješenja za učinkovitije iskorištavanje…

U utorak 21.3.2017. u Zagrebu te u srijedu 22.3. u Osijeku, održane su prezentacije...

Saznajte sve važne informacije o radu Centra i aktivnostima u sklopu projekta na jednom mjestu.…

DOBRO DOŠLI NA NAŠU STRANICU!

Centar izvrsnosti za kvalitetu energije nastao je kao projekt tvrtke Nabla plus uz podršku Europskog fonda za regionalni razvoj. Pozivamo Vas da proučite sadržaje ove stranice i saznate više o tome kako:

  • učinkovitije trošiti električnu energiju i smanjiti troškove energenta,
  • poboljšati konkurentnost na tržištu i ekonomičnost poslovanja,
  • ugraditi suvremenu tehnologiju u poslovne procese.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost tvrtke Nabla plus d.o.o.